Homeopatik İlaçlar

Homeopati’de kullanılan ilaçlar bitkisel, hayvansal ya da madensel kökenli olabildiği gibi çeşitli alaşımlardan da elde edilebilirler. Üretimleri sırasında, uyulması gereken noktaların başında, ileri derecede sulandırılmaları sırasında uygulanan fiziko-kimyasal yöntemler gelir. Benzerlik ilkesi doğrultusunda seçilen bir veya daha fazla sayıdaki ilacın birbirinin etkisini güçlendirici ya da etkinin devamını sağlayıcı özellikleri olmalıdır.
 
Ana Sayfa Twitter Facebook Twitter Facebook