Homeopati nedir?

Homeopati, 80’e yakın ülkede, 300 milyon kişinin düzenli olarak yararlandığı, 200 yılı aşan geçmişe sahip doğal, güvenli, etkin ve yalın bir tıbbi tedavi yöntemidir.
Benzer anlamına gelen “homoios” ve acı, ıstırap olarak çevirilebilecek “pathos” sözcüklerinden oluşur.
Sağlıklı bireyde, çeşitli hastalık belirti ve bulguları oluşturan bir maddenin, çok düşük dozlarda uygulandığında, benzer belirti ve bulguları taşıyan hastayı iyileştirebilmesi esasına dayanır.
Tıbbın atası Hippokrat Homeopati’nin de ilk kuramcısıdır. Onun önermelerini geliştirip klinik uygulamaya sokan Alman kökenli hekim Samuel Hahnemann olmuştur.

Homeopatik yaklaşım üç temel ilkeye dayanır:

1) Benzerlik İlkesi:
Bir maddenin sağlıklı bireye verilmesiyle ortaya çıkan belirti ve bulguların oluşturduğu klinik tablo ile hasta olan bireyin yakınmaları birbiri ile örtüştüğünde benzerlik ilkesi devreye girer.
Örneğin, arı soktuğunda şişlik, kızarıklık ve soğuk uygulamasıyla rahatlayan yakıcı tarzda ağrı hissedilir.
Homeopati’de, arıdan elde edilen Apis mellifica adlı ilaç, ödem, sıcaklık artışı, soğuk pansumanıyla rahatlama gibi belirti ve bulguların olduğu tüm durumlarda kullanılabilir. Nedeni ister enfeksiyon, ister romatizma ya da bir böcek ısırığı olsun uygun doz ve zaman aralığıyla kullanıldığında etkisini gösterir.

2) Seyreltme:
Çok ileri derecede sulandırılarak hazırlanan ve toksik özellikleri giderilmiş olan maddeler, benzerlik ilkesine sadık kalmak koşulu ile gereken doz ve sürede hastaya uygulanır. Yapılan klinik çalışmalar ve deneyler, çok düşük dozda aktif madde kalana kadar seyreltilen bu ilaçların tedavi edici etkinliklerinin daha da güçlenerek sürdüğünü göstermiştir.
Günümüzde, Homeopati ile ilgili en önemli araştırmalar, iilaçların etki mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmıştır.

3) Bütünlük İlkesi:
Bir sağlık sorunu karşısında her birey farklı tepki verir. Bu fark onun öz ve soygeçmişinden, yaşadığı iklim, çevre koşulları ve ev ortamından, özel ve iş yaşamından, hastalıklara karşı yatkınlığından kaynaklanır. Genel anlamda “bünye” denilen bu oluşum hastalıklara verilen yanıtı etkiler.
 
Ana Sayfa Twitter Facebook Twitter Facebook